My Family

Dalam do'a, kuhaturkan segala harapan semoga bisa berjumpa dan berkumpul kembali dalam kebahagiaan hidup di akhirat nan abadi

20 Oktober 2010

Amanat ti "Apa": Tujuan Nikah

Nikah teh lain ngan sakadar "kawin". Tapi nyiapkeun generasi unggul dina Islam.

Kadinya lengkah "Apa" teh. Matak kaharti mun seug "Apa" nitip sangkan barudak, dina jenjang pendidikanna, minimal kudu nepi ka tingkat Aliyah/Muallimin. Di mana aya kahayang ka sakola "umum", "Apa" teu ngantep. Buru-buru dituduhkeun jeung dijelaskeun, "Lain nanaon, zaman kiwari geus teu siga nu baheula. Godaan hirup geus jul-jol ti mana-mana. Yahudi jeung Nashrani miharep umat Islam jauh tina kaislamanana".

Ieu kudu jadi dasar utama nangtukeun sikep pikeun nyanghareupan syareat nikah dina Islam.

Ceuk idealna mah, "Apa" pernah nyarita, "Perjuangan Islam di Indonesia teh kacida cocokna mun lengkahna mangrupa lengkah nu sapuk (ed. kesesuaian) antara perjuangan Persis jeung NII (ed. maksudna: NII nu baheula)"


al-Kisah
Ki Lanceuk meunang beja adina geus boga calon pipamajikaneun. Dina bewarana, calon pipamajikaneunna geus boda budak ti salaki nu tiheula jeung pang-pangna mah asa kurang sreg jeung adab-adab Islam. Ki Lanceuk mere pituah, yen nikah teh lain ngan saukur "kawin" sarta lain keur waktu nu sakeudeung. Pidawuh Kangjeng Nabi Saw, "Hiji awewe ditikah lantaran opat perkara; lantaran hartana (beunghar), turunannana (hade indung bapa-na), kageulisannana, jeung lantaran agamana. Pek geura pilih (nu) agamana (hade), maka anjeun bakal bagja".(Muttafaq Alaih)


Ceuk Ki Lanceuk:
Naha pernah kaemut, yen milih istri teh nu sae agamana?"

Jawab Ki Adi:
"Nya, saya ge mikir kadinya. Tapi calon saya rek nurut ka saya. Mudah-mudahan bisa robah 100%. Da ka saya ge kamari-kamari mah kahayangna teh pangmeulikeun mukena jeung al-Quran nu aya latenan. Jalmana ekonomi teu mampu jeung masih perlu bimbingan keneh. Da awal hirupna salah. Sugan saya bisa ngarobah. Calonna geus lila putus asa nyanghareupan hirupna".(jam 13:43:11)

"Calon saya tara kaluar ti imah pisan tisaprak ngalahirkeun budakna. Nu penting bisa nyalametkeun tina kapeurih hate jeung hirupna. Jeung bisa ngarahkeun dirina jeung budakna kanu bener deui. Saya karek sakali nepungan calon teh. Ngan cenah ceuk manehna, dirina asa kaubaran hate sabab kasedih hirupna tos lila disimpen dina hate jeung jadi curahna ka saya.Da saya asa jadi salakina nu diharepkeun tibatan salaki nu samemehna".

"Malah loba nu rek ngadon ngalamar ka kolotna, tapi tara balik deui sabab nu ngalamar manehna dinyeri-hatekeun ku indungna. Nya eta mah pikiran we ketang ku ente, da calon saya mah siap nunggu lila, da ngarti kana penghasilan saya. Malah manehna ngarasa bungah sabab saya geus nyaaheun ka dirina jeung ka budakna. Budakna dititah diajarkeun ngaji ka saya ge, atoheun. Sugan we calon saya ge rajin maca Quran meskipun latenna wungkul ge. Komo mun aya terjemahan eta Quranna, da manehna tos nurut kana kahayang saya jeung geus mulai hideng ngarah dirina bisa robah 100%"
(jam 14:12:00)

Jawab Ki Lanceuk:
Nya upayakeun heula ngarobah dasarna "Fondasi Tabeat/Karakter"-na. Fondasi teu kuat, bangunan rumah tangga gampil runtuh.

Wayahna lengkah jeung tahapan ieu kudu diusahakeun. Mudah-mudahan jadi ganjaran gede keur antum.
(jam 17:25:07)

Selang sapoe ti harita, Ki Adi ngajak ngariung sakulawarga ka Lanceukna.

Ceuk Ki Adi:
"Ki Lanceuk, iraha yeuh urang kumpul ngamusyawarahkeun tentang saya jeung pipamajikaneun di imah? Saya hayang ngobrolkeun nu lebih jelas ka sarerea sabab pipamajikaneun teh embungeun ditinggalkeun jeung embung kaleungitan saya. Saya hari minggu ayeuna nyalse jeung rek pulang heula ka rumah. Mudah-mudahan araya". (12:51:30)

"Ki Lanceuk, ku saya ditunggu di imah poe minggu ayeuna, waktuna sore. Saya rek ngobrolkeun heula tentang pipamajikaneun nu lebih jelas. Mun ku saya tos dijelaskeun, saya butuh pisan pendapat ente kumaha?" (13:04:10)

Ceuk Ki Lanceuk:
"Enya atuh, poe Ahad, ana rek maksakeun ka imah. Da ieu mah penting pisan keur sanghareupeun ente dina nangtukeun sikep".

Ceuk Ki Adi:
"OK. Sip!" (13:38:39)


Ceuk Ki Adi:
"Ki Lanceuk, ieu sms ti pipamajikaneun deui yeuh. Mudah-mudahan ku ente langsung ditelepon. Bejakeun, 'Saya moal ninggalkeun jeung bakal ngalamar manehna'. Ieu sms-na, 'Aa, air mataku terus menetes nggak bisa berhenti. Aku belum siap kalo harus kehilangan kamu. Kenapa, A, semua ini harus terjadi sama kita di saat aku butuh Aa. Aku nggak tau lagi harus kemana berbagi kesedihan ini. Nggak seorang pun yang ngerti. Rasanya, aku nggak kuat lagi dengan semua ini. Mending mati aja aku ini. Aku nggak kuat harus menanggung beban dan kesedihan seorang diri. A, aku nggak sanggup lagi". (15:44:05)

"Langsung telepon manehna ayeuna, sabab sms eta karek katarima. Mun ku ente dibejakeun saya moal jadi suamina, manehna siap bunuh diri 1) jeung keluarga urang bakal nanggung dosa gede. Hampura saya ngaririweuh ente ayeuna". (15:49:36)

1) Tah ieu sikep nu jadi conto, yen pribadina can kuat nyanghareupan kahirupan. Berarti rasa jeung sikep beragamana kurang keneh. Lain su-udhon, ngan jadi pertanyaan, "Ari saumna teh lantaran naon. Ibadah atawa aya sabab nu lainna?".

Jawab Ki Lanceuk:
"Tong waka gurunggusuh, repehkeun heula. Tong waka mere jangji 'nikah', urang teu apal kana takdir. Coba ingetan heula, kawas euweuh Alloh wae. Pan, 'Innalloha ma'ana". (16:02:05)

Ceuk Ki Adi:
"Nya atuh saya ge ngarti ari kadinya mah. Ku sabab HP-na tos teu diaktifkeun, jeung mun seug manehna bener bunuh diri, saya siap jeung ikhlas nanggung dosana sabab teu bisa nyalametkeun atawa ngarepehkeun hatena. Saya ku manehna teh sabenerna mah geus dijadikeun harepan jeung tempat panyalindungan hiji-hijina 2) tina ngubaran kasedih jeung kapeurih hirupna ku sabab sikep indungna. Afwan katsiron". (16:08:49)

2) Teu aya tempat panyalindungan iwal ti ka Alloh. "Wa iyyaka nasta'in".

"Eh enya, manehna geus bogoheun jeung nyaaheun pisan ka saya. Tos ah, saya cape jeung mendingan ngepel. Mun bener-bener bunuh diri ku sabab ditinggalkeun ku saya, obrolan poe minggu teh teu jadi. Lieur oge yeuh. 'Jazakalloh khoiron katsiron" (16:18:35)

"Ki Lanceuk, pikiran ku ente, ieu sms ti manehna bieu. Saya hoream ngajawab, 'Ya, aku bisa bertahan atau bersabar kalo kenyataannya nggak seperti harapan kita berdua. Aa harus gimana aku ini, kalo keluarga Aa tetap nggak bisa merestui kita berdua. Aa, orang lain bisa hidup bersama meski beda keyakinan. Kenapa kita berdua nggak bisa. Cuma beda penampilan aja ko dipermasalahkan 3). Bukankah kebahagiaan kita berdua yang jalani atau yang rasakan. Kenapa, A, susah sekali aku gapai kebahagiaan. Kenapa harus ditebus oleh air mata dan luka di hati. Kenapa mereka nggak merasakan perasaan kita. Kenapa A, semua ini harus menimpa aku yang tulus, sayang, dan cinta sama Aa. Kenapa A? Kenapa?". Mudah-mudahan ieu jadi peer. Keur saya mah panjang lengkah pikeun neang calon istri sejen. Tapi keur manehna asa buntu sabab saya ninggalkeun dirina. Pusing jeung na'udzubillahi min dzalik, saya ancrub dina masalah kieu". (16:34:34)

3) Penampilan teh mangrupakeun gambaran eusi hate. Saur Kangjeng Nabi, "Mun hatena hade, maka jasadna ge hade. Tapi mun hatena ruksak, maka jasadna ge ruksak

"Tos beres ah, manehna sadar diri deui kana katetepan Alloh 4). Saya cape ngarepehkeunna oge". (17:15:06)

4) Katetepan Alloh atawa lantaran lengkah hirup anu teu bisa dirobah? Boa hate geus teuas alahbatan batu.

"Nya ieu masalah teh gogoda jeung ujian keur saya. Ayeuna urusan tos beres. Da eta awewe tos sadar jeung tetep narimakeun secara ikhlas kana kaayaan diri jeung hirupna. Tos, pikiran saya tos ngemplong deui da. Nuhun pisan kana nasehat ti ente". (17:34:33)

Ki Lanceuk:
"Lain ana teu satuju, ente nangtukeun sikep. Ieu mah upaya ana ngalaksanakeun amanat tinu jadi Bapa. "Bujeng-bujeng nu penampilanna teu sesuai jeung adab Islam. Anu rapih ge, ari geus rumah tangga mah teu saperti samemeh nikah". Kadang-kadang ukur jangji dina lisan, buktina mah hese.

"Matak urang obrolkeun heula jeung nu jadi indung. Pan ridhona indung teh jadi bekel dasar keur karaharjaan anakna".
(17:42:58)

Ceuk Ki Adi:
"Nya siap. Saya mah rumasa poek keneh dina urusan ngarumah-tangga nurutkeun Islam teh. Ongkohna, panglobana dikaji teh ngeunaan amal soleh secara ikhlas wungkul. Bodo keneh yeuh ah. Hampura nya tos ngaririweuh". (17:44:22)
0 komentar:

Posting Komentar

Video

Langganan Artikel Gratis

Dengan mengisi data di sini, sobat akan menerima artikel-artikel baru dari kangyosep.blogspot.com

Masukkan alamat email sobat di sini:

Dipersembahkan oleh: LANGGANAN KAMI